Samorządy nie mogą już ścigać niesolidnych rodziców. Egzekucja 
nie będzie prowadzona dwutorowo.

Procedura egzekucji zobowiązań alimentacyjnych zostanie uproszczona i w całości zajmą się nią wyłącznie komornicy, a gminom ubędzie obowiązków.