Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce Łukasz Izydor Kancelaria Komornicza przy ul. Poznańskiej 112A 62-080 Tarnowo Podgórne informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Z kodeksem postępowania cywilnego skrzynka mailowa nie stanowi alternatywnej formy korespondencji papierowej.Mając powyższe na uwadze komornik informuje że bez rozpoznania pozostaje korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można składać w kancelarii mieszczącej się przy ul. Poznańskiej 112A lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.
Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Witam

na Stronie Komornika Sądowego

Łukasza Izydora

Zapraszam do skorzystania z moich usług jako komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Pragnę również poinformować, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego w takim przypadku wierzyciel powinien wskazać, że dokonuje wyboru komornika w oparciu o art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Kancelaria wykorzystuje do realizacji zadań najnowsze technologie i narzędzia w postaci elektronicznej:

  • OGNIVO – elektroniczne zapytanie do banków o rachunki bankowe dłużnika,
  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
  • E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS
  • EKW – elektroniczne księgi wieczyste